Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 249

O poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 15.12.2023
Účinné: 01.01.2024
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2022 - 2026

Dokumenty