Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

60. 03.12.2001 O poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov ZRUŠENÉ
59. 03.12.2001 O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice ZRUŠENÉ
58. 08.03.2001 O záväznej časti regulačného plánu IV.stavby obytného súboru Košice - Ťahanovce
57. 08.03.2001 O záväznej časti regulačného plánu Námestie osloboditeľov - Košice
56. 08.03.2001 O záväznej časti regulačného plánu Moskovskej triedy KVP - Košice ZRUŠENÉ
55. 08.03.2001 O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Vyšné Opátske ZRUŠENÉ
54. 08.03.2001 O záväznej časti územného plánu zóny Ťahanovce
53. 08.03.2001 O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Pereš
52. 08.03.2001 O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Myslava
51. 08.03.2001 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Lorinčík
50. 08.03.2001 O záväznej časti územného plánu zóny Krásna nad Hornádom
49. 08.03.2001 O záväznej časti územného plánu zóny Košická Nová Ves
48. 08.03.2001 O záväznej časti územného plánu zóny Kavečany
47. 08.03.2001 O záväznej časti územného plánu zóny Košice - Barca
46. 17.03.2000 Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť regulačného plánu Obvodové centrum Terasa
45. 13.03.2000 Trhový poriadok trhových miest na území mesta Košice ZRUŠENÉ
44. 22.07.1999 Pravidlá prenajímania malometrážnych bytov pre dôchodcov na území mesta Košice ZRUŠENÉ
43. 20.04.1999 O utajovaných skutočnostiach tvoriacich predmet služobného tajomstva ZRUŠENÉ