Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

42. 30.07.1998 O usmerňovaní ekonomickej a inej činnosti slúžiacej obyvateľom a o podmienkach povoľovania predajného a prevádzkového času na území mesta Košice ZRUŠENÉ
41. 04.08.1998 O vytváraní podmienok bezbariérového života občanov na území mesta Košice
40. 23.06.1998 Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť regulačného plánu 8.okrsku Dargovských hrdinov Košice.
39. 07.07.1998 Ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu hospodárskej – sídelnej aglomerácie Košice
38. 18.06.1998 O poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu Mesta Košice ZRUŠENÉ
37. 28.01.1998 O nakladaní s komunálnym odpadom ZRUŠENÉ
36. 03.06.1997 O obmedzení predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov ZRUŠENÉ
35. 28.11.1996 O reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Košice ZRUŠENÉ
34. 05.11.1996 O podiele bytov, ktoré si ponechá Mesto Košice vo svojom vlastníctve na zabezpečenie bývania pre sociálne slabšie vrstvy svojich obyvateľov ZRUŠENÉ
33. 21.10.1996 O zimnej údržbe ZRUŠENÉ
32. 15.05.1996 Pravidlá vydávania všeobecne záväzných nariadení mesta Košice ZRUŠENÉ
31. 01.03.1996 O režime plateného parkovania v meste Košice ZRUŠENÉ
30. 06.03.1996 O zriaďovaní, správe, odstraňovaní zastávok a prístreškov hromadnej dopravy osôb v meste Košice ZRUŠENÉ
29. 03.10.1995 O spôsobe bezúročného splácania ceny bytu, ateliéru a pozemku ZRUŠENÉ
28. 16.01.1996 O čistote ZRUŠENÉ
27. 01.06.1995 O stánkovom predaji v čase návštevy Sv. Otca ZRUŠENÉ
26. 05.05.1995 O parkovaní v meste Košice v čase príchodu Sv.Otca ZRUŠENÉ
23. 03.10.1995 O podiele bytov, ktoré si ponechá mesto Košice vo svojom vlastníctve pre slabšie vrstvy svojich obyvateľov ZRUŠENÉ
5. 17.06.1996 O státí, parkovaní a oznamovaní opustených vozidiel na území mesta Košice ZRUŠENÉ