Prejsť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie č. 131

O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice

Informácie

Vyhlásené (platné): 14.12.2012
Účinné: 01.01.2013
VOLEBNÉ OBDOBIE: 2010 - 2014

Dokumenty

1. RTF 52,07 KB Text VZN č. 131
2. PDF 226,08 KB Úplné znenie VZN č. 131 zverejnené 13.02.2020
3. PDF 134,31 KB Úplné znenie VZN č. 131 zverejnené 11.03.2024