Ugrás a tartalomra

Történelem

Részletek a város történetéből
 

Kassa - Szlovákia legrégebbi városainak egyike - ott fekszik, ahol a Hernád folyó elhagyja a festői erdős völgyet és a széles síkságra folyik. A város a gazdag és dicső múlttal rendelkező városok közé tartozik. A város első írásos emléke 1230-ból való. Kassa ebben „Villa Cassa“-ként szerepel. Magát a várost az alsó-szászországi német telepesek alapították a helyi szláv őslakossággal együtt, 1243 után. Feltételezzük, hogy 1290-ben Kassa városi rangra emeltetett, és megkapta a városfal építésének jogát. Az 1342-ből és 1347-ből származó jogok alapján Kassa szabad királyi város lett, és Magyarország vezető központjai közé került. 1369-ben Nagy Lajos király címert adományozott Kassának. Ez az első városi címer volt Európában, melyet királyi címerlevél erősített meg.
A 14. és 15. században uralkodó gazdasági virágzás és viszonylagos béke után a 16. és 17. században Kassa városára nagyon zavaros idők jöttek, melyeket a török veszedelem és a rendi felkelések sora is okoztak, melyek során a város gyakran cserélt gazdát a harcoló felek között. A fegyverzaj ellenére a város ebben az időben lett egyetemváros és ekkor indult be a középfokú oktatás, rekatolizációval egybekötve. Az új kor indulása körül fellépő zűrzavart a 18. és 19. században a béke és a fokozatos fellendülés váltotta fel. Új barok épületek keletkeztek, melyek helyére a klasszicizmus és a romantika lépett, betelepült a városba az arisztokrácia, fejlődésnek indult a művészet, a színház, a társasági élet. A 19. szá­zad végére az egyik legjelentősebb ipari várossá nőtte ki magát Magyarországon. 1918-ban Kassa a Csehszlovák Köztársaság része lett. Csak az 1938 és 1945 közötti megszállás jelentett ismét gazdasági és demográfiai visszaesést. A második világháború idején Kassa egy időre az újonnan életre kelt Csehszlovákia fővárosává vált.
Az ötvenes évektől gyors növekedésnek indult, amit főleg a Kelet-Szlovákiai Vasmű építése lendített fel. Lakóinak száma akkor egy generáció alatt ötszörösére, a beépített terület nagysága pedig húszszorosára nőtt.