Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/E/2021/07345/A

Nákup služobných prechodných búnd a polokošieľ pre príslušníkov MsP mesta Košice

ZRUŠENÉ

16.07.2021 11:05

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 16.07.2021 10:45 - 21.07.2021 13:00

Informácie

Názov predmetu Nákup služobných prechodných búnd a polokošieľ pre príslušníkov MsP mesta Košice
Číslo spisu VO MK/E/2021/07345/A
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 28 333,30 EUR
Hlavný CPV 35811200-4 Policajné uniformy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Áno
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Nákup služobných prechodných búnd a polokošieľ pre príslušníkov MsP mesta Košice z dôvodu doplnenie skladových zásob.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH