Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/E/2021/07345

Nákup služobných prechodných búnd a polokošieľ pre príslušníkov MsP mesta Košice

ZRUŠENÉ

14.07.2021 10:43

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.07.2021 08:00 - 13.07.2021 10:00

Informácie

Názov predmetu Nákup služobných prechodných búnd a polokošieľ pre príslušníkov MsP mesta Košice
Číslo spisu VO MK/E/2021/07345
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 28 333,30 EUR
Hlavný CPV 35811200-4 Policajné uniformy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Nákup služobných prechodných búnd a polokošieľ pre príslušníkov MsP mesta Košice z dôvodu doplnenia veľkostného sortimentu v skladových zásobách.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH