Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/E/2020/06200

Odevy - dodanie odevných súčastí uniformy pre MsP mesta Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 14.10.2020 12:00 - 21.10.2020 15:00

Informácie

Názov predmetu Odevy - dodanie odevných súčastí uniformy pre MsP mesta Košice
Číslo spisu VO MK/E/2020/06200
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 20 000,00 EUR
Hlavný CPV 35811200-4 Policajné uniformy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Odevné súčasti uniformy pre príslušníkov MsP mesta Košice (polokošeľa, košeľa s krátkym rukávom, nohavice, vesta , zimná bunda, prechodná bunda).
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH