Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/E/2020/05373

Svetelná a zvuková výstraha pre auto - 2ks

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 25.05.2020 09:47 - 01.06.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Svetelná a zvuková výstraha pre auto - 2ks
Číslo spisu VO MK/E/2020/05373
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 7 000,00 EUR
Hlavný CPV 34928450-7 Dopravné majáky (svetelné)
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie a montáž svetelných rámp s reproduktorom pre dve motorové vozidlá
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH