Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/E/2020/05084

Svetelná a zvuková výstraha pre auto

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 06.05.2020 09:40 - 15.05.2020 10:00

Informácie

Názov predmetu Svetelná a zvuková výstraha pre auto
Číslo spisu VO MK/E/2020/05084
Druh postupu Zákazka do 5 000 EUR
Typ obstarávania Zákazka do 5 000 EUR
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 3 500,00 EUR
Hlavný CPV 34928450-7 Dopravné majáky (svetelné)
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Svetelná rampa s reproduktorom pre motorové vozidlo
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH