Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/E/2019/03245

Odevy - dodanie odevných súčastí uniformy MsP Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 11.11.2019 12:24 - 19.11.2019 08:00

Informácie

Názov predmetu Odevy - dodanie odevných súčastí uniformy MsP Košice
Číslo spisu VO MK/E/2019/03245
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 21 000,00 EUR
Hlavný CPV 35811200-4 Policajné uniformy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je dodanie odevných súčastí uniformy MsP Košice (košeľa, nohavice, šiltovka, tričko, mikina.....)
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH