Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/E/2019/02384

Strelivo 9 mm Luger

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2019 09:16 - 27.06.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Strelivo 9 mm Luger
Číslo spisu VO MK/E/2019/02384
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 3 333,33 EUR
Hlavný CPV 35331500-8 Náboje
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Strelivo 9mm Luger ZVS 8g-FMJ/50ks balenie
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH