Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/E/2019/02383

Mobilné tlačiarne na opasok - 30ks.

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2019 09:19 - 27.06.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Mobilné tlačiarne na opasok - 30ks.
Číslo spisu VO MK/E/2019/02383
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 4 500,00 EUR
Hlavný CPV 30232100-5 Tlačiarne a zapisovače
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Prenosná tlačiareň pre použitie s mobilnými zariadeniami v koženom puzdre na opasok.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH