Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/E/2019/02382

Zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok mestského kamerového systému

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 19.06.2019 09:48 - 28.06.2019 10:30

Informácie

Názov predmetu Zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok mestského kamerového systému
Číslo spisu VO MK/E/2019/02382
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 45 000,00 EUR
Hlavný CPV 35125300-2 Bezpečnostné kamery
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je vykonávanie pravidelných periodických prehliadok mestského kamerového systému, poskytovanie periodickej SW údržby, technickej podpory a servisná činnosť na predmetnom systéme v rozsahu uvedenom v opise predmetu zákazky.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH