Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/E/2019/02184

Služobné motorové vozidlo Dacia Duster alebo ekvivalent

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 22.05.2019 00:00 - 31.05.2019 10:00

Informácie

Názov predmetu Služobné motorové vozidlo Dacia Duster alebo ekvivalent
Číslo spisu VO MK/E/2019/02184
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 13 333,30 EUR
Hlavný CPV 34110000-1 Osobné automobily
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Služobné motorové vozidlo pre potreby MsP Košice - parkovacia služba
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH