Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/E/2019/01909

Služobné polokošele pre MsP Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 11.04.2019 10:07 - 18.04.2019 11:00

Informácie

Názov predmetu Služobné polokošele pre MsP Košice
Číslo spisu VO MK/E/2019/01909
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 20 400,00 EUR
Hlavný CPV 35811200-4 Policajné uniformy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Služobné polokošele pre potreby príslušníkov MsP Košice v počte 500 ks. Svetlomodrá polokošeľa unisex strihu s krátkymi rukávmi. Golier v tmavomodrej farbe. Podrobný opis je uvedený v prílohe č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH