Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/C/2021/01486

Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021 – spracovanie

ZRUŠENÉ

14.01.2022 13:34

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 10.12.2021 13:17 - 31.12.2021 15:00

Informácie

Názov predmetu Územný plán hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky č. 19/2021 – spracovanie
Číslo spisu VO MK/C/2021/01486
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 71400000-2 Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) a architektonické služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Spracovanie zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej aglomerácie Košice, vychádzajúcich z podkladov objednávateľa a zohľadňujúcich normové požiadavky a platné právne predpisy SR.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH