Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/C/2020/00641

Krajinársko-urbanistická súťaž "Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach"

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. arch. Martin Richnavský
martin.richnavsky@kosice.sk
+421 556419464

Termíny

: -

Informácie

Názov predmetu Krajinársko-urbanistická súťaž "Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach"
Číslo spisu VO MK/C/2020/00641
Druh postupu Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania
Predpokladaná hodnota 69 900,00 EUR
Hlavný CPV 71200000-0 Architektonické a súvisiace služby
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Cieľom projektu je transformácia územia v širšom centre Košíc o dĺžke 1,7 kilometra a rozlohe 14 hektárov na významný mestský oddychovo-rekreačný prvok s vodným tokom, ktorý vytvorí podmienky na rozvoj a udržanie biodiverzity v mestských podmienkach.
Web stránka súťaže: https://mlynskynahon.sk/krajinarsko-urbanisticka-sutaz/

The objective of the project is to transform a 14 hectares' area in the wider center of Košice with a length of 1.7 kilometers into an important urban recreational element with a watercourse, which will create conditions for biodiversity development and maintenance in urban conditions.
Competition web page: https://mlynskynahon.sk/landscape-urban-competition/
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH