Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2024/12418

Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18

Stav: PREBIEHAJÚCE

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 16.02.2024 10:26 - 28.05.2024 12:00

Informácie

Názov predmetu Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18
Číslo spisu VO MK/A/2024/12418
Číslo z vestníka EU 99501-2024
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 66 518 600,00 EUR
Hlavný CPV 45234116-2 Stavebné práce na výstavbe železničnej trate
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je zhotovenie stavby „Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa, UČS 17 a UČS 18“ ako sú táto stavba a podmienky jej realizácie bližšie definované v podmienkach zmluvy a jej prílohách.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH