Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/25405

MS licencie 2024

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Anna Tarhaničová
anna.tarhanicova@kosice.sk
+421 556419314

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 15.12.2023 09:22 - 18.01.2024 10:00

Informácie

Názov predmetu MS licencie 2024
Číslo spisu VO MK/A/2023/25405
Číslo z vestníka VO 251/2023 z 18.12.2023, 39136-MSS
Číslo z vestníka EU 242/2023 z 15.12.2023, 00762363-2023
Druh postupu Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania Služby
Výsledok verejného obstarávania
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 72268000-1 Dodávky softvéru
VO sa delí na časti Áno
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Áno
Stručný opis obstarávania Predmetom zákazky je obstaranie online Microsoft licencií – softvéru z rodiny 365 a kúpa trvalých licencií Microsoft Windows Server a Microsoft SQL Server pre magistrát mesta Košice a mestské obchodné spoločnosti a ostatné organizácie s účasťou mesta.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH