Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638

Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024

Stav: PREBIEHAJÚCE

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Termíny

: -

Informácie

Názov predmetu Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638
Číslo z vestníka VO 33986 - MUT
Číslo z vestníka EU 2023/S 198-620253
Druh postupu DNS
Typ obstarávania DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Áno
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zabezpečenie dodania potravín pre deti v materských školách bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice v parametroch a množstve podľa špecifikácie predmetu zákazky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH