Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-202

Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ Lidické námestie 18

Stav: PREBIEHAJÚCE

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 20.06.2024 11:43 - 01.07.2024 08:00

Informácie

Názov predmetu Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ Lidické námestie 18
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-202
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 5 694,00 EUR
Hlavný CPV 15500000-3 Mliečne výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Čerstvé, tovar rozbaľovať, dodanie aj v malom množstve
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH