Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-201

Základné potraviny, mrazené potraviny a vajcia potraviny

Stav: PREBIEHAJÚCE

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 20.06.2024 11:28 - 01.07.2024 08:00

Informácie

Názov predmetu Základné potraviny, mrazené potraviny a vajcia potraviny
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-201
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 12 362,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Čerstvé, tovar rozbaľovať, dodanie aj v malom množstve, dodanie do 8.00 hod
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH