Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-197

Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ MŠ Jaltská 33

Stav: PREBIEHAJÚCE

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Zuzana Drobňáková
sjjaltska@gmail.com
+421 907900163

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 10.06.2024 09:58 - 20.06.2024 09:00

Informácie

Názov predmetu Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ MŠ Jaltská 33
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-197
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 10 000,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodávanie: základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia v špecifikácii podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH