Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-196

Ovocie, zelenina, zemiaky pre ŠJ Humenská 51 a ŠJ Park Mládeže 4

Stav: PREBIEHAJÚCE

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 28.05.2024 15:09 - 10.06.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Ovocie, zelenina, zemiaky pre ŠJ Humenská 51 a ŠJ Park Mládeže 4
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-196
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 25 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Ovocie, zelenina, orechy a bylinky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH