Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-185

Ovocie a zelenina pre ŠJ MŠ, Obrancov mieru 20, Košice

ZRUŠENÉ

09.05.2024 13:20

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 07.05.2024 10:08 - 21.05.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Ovocie a zelenina pre ŠJ MŠ, Obrancov mieru 20, Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-185
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 7 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Nákup zelenina, ovocie, orechy a bylinky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH