Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-183

Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ Húskova 45 a ŠJ Čordáková 17

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 26.03.2024 11:19 - 05.04.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ Húskova 45 a ŠJ Čordáková 17
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-183
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 25 000,00 EUR
Hlavný CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Mäso a mäsové výrobky / hov. bravč. teľacie a pod. podľa prílohy č. 1 /
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH