Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-180

Chlieb a pekárenské výrobky ŠJ MŠ Bernolákova 14 a ŠJ MŠ Kežmarská 46

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 25.02.2024 10:38 - 06.03.2024 14:00

Informácie

Názov predmetu Chlieb a pekárenské výrobky ŠJ MŠ Bernolákova 14 a ŠJ MŠ Kežmarská 46
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-180
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 9 000,00 EUR
Hlavný CPV 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie chleba a pekárenských výrobkov podľa špecifikácie v prílohe č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH