Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-174

Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ/MŠ Ipeľská 10 a ŠJ/MŠ Za priekopou 57 Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 16.02.2024 10:50 - 26.02.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ/MŠ Ipeľská 10 a ŠJ/MŠ Za priekopou 57 Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-174
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 7 500,00 EUR
Hlavný CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie mäsa a mäsových výrobkov v špecifikácií podľa prílohy č.1 a č.2
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH