Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-173

Ovocie, zelenina ŠJ Cottbuská 34 a ŠJ Hemerkova 26

ZRUŠENÉ

14.03.2024 12:10

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Kvetoslava Krajňáková
sjhemerkova@gmail.com
+421 907900665

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2024 14:52 - 06.03.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Ovocie, zelenina ŠJ Cottbuská 34 a ŠJ Hemerkova 26
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-173
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 25 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zelenina, ovocie , orechy a bylinky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH