Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-172

Zelenina, ovocie ŠJ B.Nemcovej 4 a ŠJ Hečková 11

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Mgr. Slávka Turčanová
sjheckova@gmail.com
+421 907900151

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2024 14:18 - 05.03.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Zelenina, ovocie ŠJ B.Nemcovej 4 a ŠJ Hečková 11
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-172
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 25 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Ovocie, zelenina, orechy a bylinky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH