Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-171

Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ B. Nemcovej 4 a ŠJ Hečková 11

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Mgr. Slávka Turčanová
sjheckova@gmail.com
+421 907900151

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 15.02.2024 14:08 - 05.03.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ B. Nemcovej 4 a ŠJ Hečková 11
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-171
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 25 000,00 EUR
Hlavný CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Mäso a mäsové výrobky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH