Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-165

Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 29.01.2024 14:47 - 08.02.2024 23:59

Informácie

Názov predmetu Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-165
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 9 000,00 EUR
Hlavný CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania mäso a mäsové výrobky rôznych druhov
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH