Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-163

Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024

ZRUŠENÉ

29.01.2024 15:07

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 29.01.2024 14:33 - 08.02.2024 23:59

Informácie

Názov predmetu Potraviny pre ŠJ MŠ bez PS na rok 2024
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-163
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 0,00 EUR
Hlavný CPV 15500000-3 Mliečne výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Kategória č.2 Mlieko a mliečne výrobky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH