Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-159

Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Jaltská 33

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Zuzana Drobňáková
sjjaltska@gmail.com
+421 907900163

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 24.01.2024 11:15 - 03.02.2024 09:00

Informácie

Názov predmetu Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Jaltská 33
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-159
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 5 500,00 EUR
Hlavný CPV 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie - Chlieb a pekárenské výrobky v špecifikácii podľa prílohy č. 1 a prílohy č. 2.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH