Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-152

Zelenina, ovocie pre ŠJ MŠ Muškátová 9

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 22.01.2024 15:11 - 02.02.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Zelenina, ovocie pre ŠJ MŠ Muškátová 9
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-152
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 15 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zelenina, ovocie
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH