Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-151

Potraviny pre ŠJ MŠ Turgenevova 38 a ŠJ MŠ Miškovecka 20, bez PS na rok 2024

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 15.01.2024 20:59 - 25.01.2024 23:00

Informácie

Názov predmetu Potraviny pre ŠJ MŠ Turgenevova 38 a ŠJ MŠ Miškovecka 20, bez PS na rok 2024
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-151
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 14 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Prednet zakázky je výber dodavateľa na ovocie, zelenina a zemiaky pre MŠ Turgenevova 38 Košice a MŠ Miškovecka 20 Košice. Cenové ponuky budú zohľadňovať dovot tovaru na miesto dodania, t.j. budú vrátane dopravy
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH