Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-149

Zelenina a ovocie pre ŠJ MŠ Povstanie českého ľudu 11 Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Dana Rabatinová
sjpcl@centrum.sk
+421 907900181

Termíny

10 dní: 15.01.2024 14:39 - 24.01.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Zelenina a ovocie pre ŠJ MŠ Povstanie českého ľudu 11 Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-149
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 3 500,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Podľa prílohy 1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH