Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-148

Mlieko a mliečne výrobky ŠJ MŠ Kežmarská 46

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 13.01.2024 18:11 - 23.01.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Mlieko a mliečne výrobky ŠJ MŠ Kežmarská 46
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-148
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 6 244,58 EUR
Hlavný CPV 15500000-3 Mliečne výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Dodanie mlieka a mliečnych výrobkov podľa špecifikácie v prílohe č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH