Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-144

Zelenina a ovocie pre ŠJ/MŠ Dénešová 53

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 10.01.2024 11:04 - 21.01.2024 09:00

Informácie

Názov predmetu Zelenina a ovocie pre ŠJ/MŠ Dénešová 53
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-144
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 20 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Zelenina a ovocie podľa prílohy č.1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena bez DPH