Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-143

Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ/MŠ Dénešová 53

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 10.01.2024 10:33 - 21.01.2024 08:00

Informácie

Názov predmetu Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ/MŠ Dénešová 53
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-143
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota 20 000,00 EUR
Hlavný CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Mäso a mäsové výrobky podľa prílohy
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH