Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-140

Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Hemerkova 26 a ŠJ MŠ Cottbuská 34

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Kvetoslava Krajňáková
sjhemerkova@gmail.com
+421 907900665

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 05.01.2024 10:52 - 16.01.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ Hemerkova 26 a ŠJ MŠ Cottbuská 34
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-140
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 21 000,00 EUR
Hlavný CPV 15500000-3 Mliečne výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Mlieko a mliečne výrobky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH