Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-138

Mäso a mäsové výrobky ŠJ MŠ Hemerkova 26 a ŠJ MŠ Cottbuská 34

ZRUŠENÉ

25.03.2024 13:03

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Kvetoslava Krajňáková
sjhemerkova@gmail.com
+421 907900665

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 05.01.2024 10:24 - 16.01.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Mäso a mäsové výrobky ŠJ MŠ Hemerkova 26 a ŠJ MŠ Cottbuská 34
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-138
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 29 000,00 EUR
Hlavný CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Mäso a mäsové výrobky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH