Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-136

Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia ŠJ MŠ Hemerkova 26 a ŠJ MŠ Cottbuská 34

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Kvetoslava Krajňáková
sjhemerkova@gmail.com
+421 907900665

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 05.01.2024 10:15 - 16.01.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia ŠJ MŠ Hemerkova 26 a ŠJ MŠ Cottbuská 34
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-136
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 43 000,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Základné potraviny, mrazene potraviny, vajcia
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH