Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-130

Mlieko a mliečne výrobyk pre ŠJ MŠ Húskova 45 a ŠJ MŠ Čordáková 17

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 04.01.2024 11:44 - 15.01.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Mlieko a mliečne výrobyk pre ŠJ MŠ Húskova 45 a ŠJ MŠ Čordáková 17
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-130
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 24 000,00 EUR
Hlavný CPV 15500000-3 Mliečne výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Mlieko a mliečne výrobky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH