Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-129

Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Húsková 45 a ŠJ MŠ Čordáková 17

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 04.01.2024 11:31 - 15.01.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Chlieb a pekárenské výrobky pre ŠJ MŠ Húsková 45 a ŠJ MŠ Čordáková 17
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-129
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 15 000,00 EUR
Hlavný CPV 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Chlieb a pekárenské výrobky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH