Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-128

Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Húskova 45 a ŠJ MŠ Čordáková 17

ZRUŠENÉ

20.03.2024 10:25

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 04.01.2024 11:20 - 15.01.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Mäso a mäsové výrobky pre ŠJ MŠ Húskova 45 a ŠJ MŠ Čordáková 17
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-128
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 25 000,00 EUR
Hlavný CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Mäsové a mäsové výrobky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH