Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-127

Ovocie, zelenina, bylinky pre ŠJ MŠ - Čordákova 17 a ŠJ MŠ - Húskova 45

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 04.01.2024 11:04 - 15.01.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Ovocie, zelenina, bylinky pre ŠJ MŠ - Čordákova 17 a ŠJ MŠ - Húskova 45
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-127
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 43 000,00 EUR
Hlavný CPV 03220000-9 Zelenina, ovocie a orechy
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Ovocie, zelenina, bylinky
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH