Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-124

Chlieb a pečivo pre ŠJ MŠ Povstanie českého ľudu 11 Košice

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:
Dana Rabatinová
sjpcl@centrum.sk
+421 907900181

Termíny

10dní: 02.01.2024 15:33 - 12.01.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Chlieb a pečivo pre ŠJ MŠ Povstanie českého ľudu 11 Košice
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-124
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 3 600,00 EUR
Hlavný CPV 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Podľa prílohy 1
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH