Prejsť na obsah

Verejné obstarávanie č. MK/A/2023/21638-123

Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ MŠ Park mládeže 4 a ŠJ MŠ Humenská 51

Stav: UKONČENÉ

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Košice
Procesný garant:

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk: 02.01.2024 14:05 - 12.01.2024 00:00

Informácie

Názov predmetu Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia pre ŠJ MŠ Park mládeže 4 a ŠJ MŠ Humenská 51
Číslo spisu VO MK/A/2023/21638-123
Druh postupu Zákazka v DNS
Typ obstarávania Zákazka v DNS
Druh obstarávania Tovar
Výsledok verejného obstarávania Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota 34 000,00 EUR
Hlavný CPV 15800000-6 Rôzne potravinárske výrobky
VO sa delí na časti Nie
Elektronická aukcia Nie
Centrálne verejné obstarávanie Nie
Stručný opis obstarávania Základné potraviny, mrazené potraviny, vajcia
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena vrátane DPH